Közlemény - www.ccph.hu

C&C Property Holding Kft.
C&C Property Holding Kft.
Tartalomhoz ugrás

Közlemény

FONTOS KÖZLEMÉNY

A C&C Property Holding Kft. jogi úton kívánja rendezni Bodnár Zsuzsa újságíró Átlátszón megjelent szándékos, hazugságokon alapuló cikkét, mellyel kapcsolatban arra sem vette a fáradtságot, hogy a területen lévő bányák között különbséget tegyen, tényszerűen utána járjon az azokban folyó munkáknak, az ott munkát végző cégekkel felvegye a kapcsolatot, azoktól adatokat bekérjen vagy személyesen megtekintse a helyszínt, amiről ír.

Hazugságait Zsámbék polgármestere, Horváth László tényszerűen és tételesen is cáfolja Facebook- oldalán:

   • Nem bányát töltenek fel, hanem egy több mint 40 éve működő szeméttelepet rekultiválnak.
   • Nem hoznak ide kohósalakot, csak a cég országos engedélyében szerepel, hogy ezzel az anyaggal is foglalkozhat.
   • A területre majd fél millió köbméter földet és inert-hulladékot szállítanak be. Ezzel végzik el az engedélyeknek megfelelően a rekultiválást.
   • Ha nem emelték volna meg 60-ról 170 ezerre az évi beszállítható mennyiséget, akkor ez folyamat majd 10 évig tartana. Így 3 év alatt véget érhet és többé nem lesz gondunk a szeméttelepünkkel.
   • Erre a tevékenységre az engedélyt nem az önkormányzat, hanem a környezetvédelmi hatóság (kormányhivatal) adja ki.
   • Nem tárgyalja az ügyet a testület, mivel a veszélyhelyzet ideje alatt, nem tarthatunk üléseket.
   • A cikk végén látható fotó egy bányát ábrázol, bár azt egy zsámbéki cég működteti és murvát termelnek ki ott.
   • Míg a szövegben a szeméttelepről próbált írni a szerző, ami egy másik terület.
   • Az általam bemásolt fotó viszont valóban a szeméttelepen készült.
   • Aki tudja, hogy korábban milyen állapotok voltak itt, mint pl. a Natura 2000 területre is kijutó szélfútta szeméthegy, mindeféle illegálisan lerakott szeméthalom, kosz és mocsok, az rá sem ismerne most a területre, a megkezdett és folyamatban lévő rendezés miatt.
   • A területet egyébként bármikor ellenőrizhetjük bejelentés nélkül. Ezt számtalanszor meg is tettük.

A zsámbéki szemétlerakót a környezetvédelmi hatóság megszűntette, amely jelenleg rekultiválandó szemétlerakó jogi státusszal rendelkezik. A területre ennél fogva újabb kommunális vagy bárminemű hulladékot lerakni hatóságilag tilos. A C&C Property Holding Kft., mint környezetvédelmi engedélyes a Zsámbéki telephelyére vonatkozóan: kizárólag nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására kapott a környezetvédelmi hatóságtól engedélyt. Cégünk valóban rendelkezik veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó engedéllyel, amely nem a Zsámbéki telephelyre vonatkozik. Tehát engedélyünk és a területtel kapcsolatban kiadott régi hatósági engedélyek egyértelműen kimondják, hogy a terület nem lerakó, vagyis az átlátszó újságírónője a közérdekű adatigényléssel kikért környezetvédelmi hatósági döntéseket helytelenül, szakmaiatlanul értelmezte, vagy szándékosan úgy használta fel azzal a céllal, hogy majd politikai nyomásra vagy lakossági befolyásolhatósággal megakadályozza a természetközeli állapotba való visszaállítást, vele együtt a Natura 2000-es területtel való egybekötést. Hogy nem helyi lakosként miért fordul a zsámbékiak érdeke ellen, erre majd a bíróságon vélhetően magyarázatot ad.

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a zsámbéki szemétbányába végre nem szemét kerül, hanem fél millió köbméter föld és inert-hulladék. A rekultiválást ezzel végezzük el úgy, hogy a visszaállításhoz az emberi tevékenység által termelt nem veszélyes inert hulladékot hasznosítjuk, azaz a hulladék hasznosítás során nyert másod nyersanyagot használjuk fel az eredeti állapot visszaállítására.

A Natura 2000-re vonatkozó közelség helytálló, azonban ezen terület határa a bezárt szemétlerakó területét sehol és semmilyen formában nem érinti.

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezen a területen épített és tervezett szemétlerakó létesítéskor érvényes jogszabályoknak mindenben megfelelt. A terület előző kezelőjének tevékenysége következtében 2016-tól a környezetvédelmi hatóság megszűntette a hulladéklerakó engedélyét, és előírta a terület rekultivációját. A rekultivációs folyamatból cégünk munkába állásáig semmi nem valósult meg, sőt a hulladéklerakón szabad felszínen takaratlanul kommunális hulladék volt található. Ezen takaratlan hulladékok potenciális veszélyt jelentett mind a Natura 2000-es területre, mind Zsámbék településére mind a Natura 2000-es területre a szélelhordás következtében fellépő hulladékterítés miatt, valamint a területen átvonuló élő és elhordó élővilág okozta fertőzésveszély miatt. Zsámbék településre a hulladéklerakón fellépő öngyulladás következtében kialakuló jelentős levegőterhelésre, valamint a szélirány általi szagártalmakra kell gondolni.

Annak érdekében, hogy a lakosság minél hamarabb rendezett környezetet kapjon vissza, több vállalkozás közös beszállítói együttműködésére van szükség. Csak így tudjuk 60-ról 170 ezerre növeli az évi beszállítható mennyiséget, hogy 10 év helyett akár 3 év alatt rekultiválni lehessen a régi szemétbányát.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy éppen ezt a megszépülő területet használja fel az újságíró fizetett politikai céljai eléréséhez, az Átlátszó mint médium, pedig a nevét adja egy bizonyíthatóan hazug tartalom megjelentetéséhez. Öröm lesz számunkra, hogy a jogi eljárás alatt Bodnár Zsuzsa újságíró kénytelen lesz betekintést nyerni cégünk rendezett és jogszerű működésébe és elgondolkodhat azon, hogy az újságírói szakma szégyeneként megéri-e neki szándékosan lejáratni vállalkozásokat, önkormányzatokat, engedélyező hivatalokat, hasonlóan, ahogyan Gödön teszi azt értelmetlen károkozást hagyva maga után.

A C&C Property Holding Kft. nem vág ki fákat és nem is támogat olyan beruházást, mely nem a környezet megóvását és annak fenntartását szolgálja. Elhivatott a ritka és veszélyeztetett fajok megóvásában, amelynek keretében a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen mind élőhely megóvás, mind fajvédelmi tevékenységet végez. Folyamatos kutatás-fejlesztési projektjeiknek köszönhetően széles körben alkalmazunk olyan technológiákat, melyek megteremtik a környezetvédelmi és piaci igényeknek való megfelelést, a tevékenységünk során előállított speciális összetételű talajjavító és szennyeződés-mentesítő anyagokkal pedig csökkentjük a nem megfelelő minőségű területek és szennyezett területek nagyságát is. Fejlesztéseink, erőforrásaink és kiváló szakembereink garanciát jelentenek a környezetvédelmi problémák kezelésére.
H Í R E I N K
É P Í T Ő I P A R I
D I V Í Z I Ó
A G R Á R
D I V Í Z I Ó
K Ö R N Y E Z E T -
V É D E L M I   D I V Í Z I Ó
Aktivitásaink
É P Í T Ő I P A R I  D I V Í Z I Ó
A G R Á R  D I V Í Z I Ó
K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  D I V Í Z I Ó
OFFICE
H-1062, Budapest,  Váci út 1-3. WestEnd
„C” Tower 6th floor
Mob.: +36 20 977 77 00
Tel.:    +36 12 70 91 95
Fax:   +36 12 70 91 94
ABOUT
Bizalom és Stabilitás:
cégünk működésének két olyan kulcsfontosságú eleme, amely Ügyfeleink számára mindenkor a biztos pontot jelenti.
TELEPEINK
2072 Zsámbék, Mányi út 059/2 hrsz.

TANÚSÍTVÁNY

OFFICE
H-1062, Budapest,  Váci út 1-3. WestEnd
„C” Tower 6th floor
Mob.: +36 20 977 77 00
Tel.:    +36 12 70 91 95
Fax:   +36 12 70 91 94
ABOUT
Bizalom és Stabilitás:
cégünk működésének két olyan kulcsfontosságú eleme, amely Ügyfeleink számára mindenkor a biztos pontot jelenti.
OFFICE
H-1062, Budapest,  Váci út 1-3. WestEnd
„C” Tower 6th floor
Mob.: +36 20 977 77 00
Tel.:    +36 12 70 91 95
Fax:   +36 12 70 91 94
Vissza a tartalomhoz